voor wie

Voor wie ?


Voor kinderen en jongeren tussen 5 jaar en 18 jaar die op één of andere manier emotionele problemen hebben, problemen op sociaal vlak, problemen op school of problemen thuis, ongeacht de oorzaak.

Gewoonweg voor kinderen die om welke reden ook, niet goed in hun vel zitten.

Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uitgebreid de reden van aanmelding.  Daarna formuleren we de gepaste hulpvraag voor uw kind.

Dan ga ik samen met je kind op stap er vanuitgaande dat de oplossing en de antwoorden in je kind zelf aanwezig zijn. Ik geef je kind handvatten om de eigen kwaliteiten op een zinvolle manier te gebruiken. Soms heeft je kind gewoon een extra steuntje in de rug nodig.

Een coaching duurt 1 u waarvan ik 50 min met uw kind werk en 10 min waarin jij als ouder de mogelijkheid hebt om vragen te stellen of te reflecteren.